Eva Jagrell instiftade Fröjdstipendiet 2020 och det är nu fjärde året det delas ut. Stipendiet är döpt efter hennes bok ”Den otroliga historien om duvungen Fröjd”. Enligt stadgarna ska det gå till hjältinnor ”som spridit fred, frihet och fröjd till andra”. Det kan också vara kvinnor som är inspirerande förebilder. Hälften ska skänkas till en valfri organisation som sprider fred, frid eller fröjd. Traditionsenligt delas stipendiet ut på Annadagen, 9 dec. Ulrika Träff skänkte sin del till Laholms Konstklubb eftersom konst och kultur är så viktiga för människans välmående, inte minst i oroliga tider. Det blir ett litet bidrag till nystarten av Laholms Konstklubb, förhoppningsvis till fröjd för många.

Motivering Fröjdstipendiet 2023:

”I år får en fyrklöver av Fröjdinnor Fröjdstipendiet. De har alla varit delaktiga i att vidareutveckla Laholms Konstmånad med flera spännande nyheter kring konsten i skyltfönsterna, konstvandring och frågesport. Liksom en workshop på Krukmakeriet och konstfilmer på Bio Maxim. Allt till glädje för oss i Laholms kommun.”

 

Vilka har fått Fröjdstipendiet?

2020 Gunaino Enqvist, Gun-Britt Andersson och Ulla Gunnarsson

2021 Systrarna Bengtssons assistenter

2022 Catrin Nyström

2023 Sussanne Snoeck, Leja Lindén Jacobsson, Helena Hjälmefjord, Ulrika Träff