Kompetens och tjänster

Med MacMedia kan du få tillgång till en egen kommunikationsavdelning, när du behöver den och bara så mycket eller lite du vill. Tack vare en mångsidig kommunikatör kan du få hjälp med det mesta med endast en kontakt. Med ett stort nätverk därtill finns också spetskompetens inom flera områden.

Kommunikatör

Som kommunikatör hjälper jag dig att förmedla och stärka företagets budskap och varumärke. Med min breda kompetens kan jag agera som en mindre kommunikationsavdelning. Jag producerar och redigerar innehåll för olika kanaler och säkerställer en enhetlig kommunikation. Webbplats, sociala medier, nyhetsbrev och pressmeddelanden kan vara vanliga arbetsuppgifter.

Redaktör

Innehållet är viktigt. Som redaktör jobbar jag med att anpassa och redigera innehåll för webbplatser, böcker, tidningar och andra publikationer. Jag ser till att texterna är ändamålsenliga, korrekta och lätta att förstå.  Jag gillar att arbeta långsiktigt för att kunna påverka och se till att texterna fyller sitt syfte.

Projektledare

Som projektledare samordnar jag olika arbetsuppgifter inom projektet. Jag planerar, organiserar och ser till att saker blir gjorda. Jag ser till att följa tidsplanen och att projektet håller sig inom de ekonomiska ramarna. Jag gillar större uppdrag med olika arbetsuppgifter, många kontakter och totalansvar.

Innehåll och redigering

När man som jag gett ut en tidning och ansvarat för att den har ett bra och skiftande innehåll, samt att texten håller bra kvalitet då blir man en hejare på att redigera. Kanske fanns en viss fallenhet där innan, men med åren har det blivit lätt att se vad som är överflödigt i en text och hur man kan få fram det viktiga genom att byta ut några ord. Det är alltid roligt att redigera. Behöver du hjälp med det?

Webb och sociala medier

Den digitala världen kräver mycket. Det tas för givet att företag och organisationer ska ha både webbplats och konton på sociala medier. Ju fler platser man finns på desto mer är det att sköta. Behöver du någon som hjälper dig att styra upp var ni ska finnas och hur ni ska använda respektive konto. Kanske ni behöver någon som kan uppdatera och göra inlägg, någon som kan hantera text, bild och form

Grafisk formgivning

Det finns alltid saker som behöver se grafiskt snygga och prydliga ut i ett företag. Det kan vara allt från logotyper, annonser och presentationsmaterial till etiketter, profilkläder och skyltar.