Om MacMedia | MediaTräff AB

MacMedia är en kommunikationsbyrå där jag, Ulrika Träff, och mitt nätverk erbjuder tjänster inom kommunikation och grafisk produktion. 

Under åren har det varit mycket fokus på tidningar, både som redaktör och formgivare men också med helt egna projekt. Det största projektet har varit Magasin Laholm, en helt egen produkt från idé till produktion och distribution. Med tre nummer per år har tidningen delats ut till hushåll och turister i 16 år. Från och med 2023 finns Magasin Laholm inte som tryckt tidning med fast utgivningsplan, men lever vidare i sociala medier och på webben. Tack vare det arbetet är nätverket inom besöksnäringen stort.

En tidning tar mycket tid därför har det inte funnits mycket tid över för vanliga kunder. Från och med 2023 finns det mer utrymme att jobba med såväl befintliga som nya kunder eller kanske rentav skapa nya projekt. Är man en entreprenör så är man.

Företaget startade i Jönköping 1994 som enskild firma och flyttade till Laholm 1996. När det var dags att ombildas till AB fick företaget inte heta MacMedia AB eftersom ett bolag i Kalifornien satte stopp för det. Tydligen har de ensamrätt att använda Mac… Jag funderade inte ens på att ifrågasätta det. David hade aldrig vunnit den kampen mot Goliat. Därför finns även ett annat juridiskt namn, om någon undrar.