Förlaget Tre ärtor

När Förlaget Tre ärtor upphörde sin verksamhet under 2012 tog MacMedia över rättigheterna att sälja boken ”Vi lever på jorden”, en ovanligt vacker konst- och miljöbok om våra 16 nationella miljömål.

En personlig konstbok om 16 miljömål

Vi lever på jordenSveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål. Dessa mål ska styra allas vårt miljöarbete till ett hållbart samhälle. Målen kräver insatser från alla i samhället – från offentlig förvaltning och näringsliv till organisationer och enskilda människor. Den här boken handlar främst om hur vi som enskilda människor kan delta i miljöarbetet. Små förändringar som görs av många, har stor betydelse för utvecklingen. ”Vi lever på jorden” är en kombinerad konst- och miljöbok. Pekpinnar och domedagsprofetior lämnas därhän till förmån för framtidshopp och färgstarka bilder. Förändrar gör man för att man vill och har kunskapen. Boken säljs i bokhandeln, samt direkt från MacMedia.

Om boken

Format: 24 x 34 cm
Omfång: 80 sidor + omslag.
Bindning: Linnetrådshäftning med mjuk pärm. Bigning av omslag samt altarskåpfals.
Tryckt på miljömärkt papper.

Företagsbeställningar

Så långt lagret räcker. Moms och frakt tillkommer
Kampanjpris: Beställ 10 ex, 990 kr
Kampanjpris: Beställ 100 ex, 7900 kr

Referenser

”… Kapitlen kan läsas var för sig och förmedlar miljöfakta, nyckeltal för uppföljning av miljömålen och tips för det egna miljöengagemanget. Varje miljömål illustreras med fantastiska målningar med reflekterande text av konstnären, miljöingenjören och kommunikatören… Bokens innehåll förmedlar en positiv bild av vad den enskilda människan kan bidra med för att få en bättre miljö.”  Bibliotekstjänst, Nils-Olof Bjellvi, Häftepos 09105238.

”Förlaget Tre Ärtor har publicerat en bok, där de med konsten, poesin och eftertanken griper sig an hela miljöfrågan. Det är inget tu tal om saken att denna bok utgör ett härligt nytt grepp för hur man skall kunna verka med hänsyn till våra miljömål. Boken är en hit. Tre ärtor från Laholm skjuter skarpt. Boken måste ut till en vid läsekrets; skolor, bibliotek, miljöorganisationer och, kanske viktigast, folk i gemen.”  Nils-Axel Mörner, docent

”Vilken FANTASTISK bok. Passar otroligt väl in i en montessoriskola där man utgår från helheten och grunden är ’Allting har ett samband’ och ’Allt på jorden är sammanlänkat’. Genom kunskaper och insikter om hur allt på vår jord, vårt hem hänger ihop kan vi få en förståelse för hur vi kan vårda allas vårt gemensamma hem, jorden! Det är huvudmålet med montessoriundervisningen, varför ert läromedel passar mycket bra i montessoriskolor.  Anna Lindstedt, montessoripedagog

Recension:

Tre ärtor från Laholm skjuter skarpt

Helena Bogren, Leona Oppenheimer och Ulrika Träff har i Förlaget ”Tre Ärtor” i Laholm publicerat en bok kallad ”Vi lever på jorden”, där de med konsten, poesin och eftertanken griper sig an hela miljöfrågan. Detta har de gjort på ett originellt och utomordentligt imponerande sätt. Jag såg boken för första gången i somras och blev genast tagen av deras sätt att hantera dessa både svåra och intrikata miljöproblem. Informationen är klar och direkt.
Sveriges 16 miljömål diskuteras ett efter ett. Först en bild av konstnären som öppnar perspektiv och fantasi, så miljöingenjörens kommentar och till sist kommunikatörens åsikter om hur det skall gå till. På följande uppslag följer därefter en faktaredogörelse. Så är boken upplagd och fråga efter fråga bearbetas. Detta är ett helt nytt och djupt originellt sätt att värna om vår miljö. Boken förtjänar riksintresse.
Det faller sig ganska självklart att en bok som denna måste koncentrera sig på informationen. Därmed lämnas debatten utanför. Personligen har jag i vissa frågor starkt avvikande åsikter. Men det hindrar inte att jag gillar boken skarpt.
”Vi lever på jorden” och måste värna om den miljö vi har (vara miljömedvetna). Därom råder ingen tvekan. Men hur detta skall gå till i praktiken, är en helt annan sak. Och det är just här, boken kommer som en fin vägledare.
Miljömedvetenhet är ett sätt att förhålla sig till naturen omkring oss så att denna inte lider skada eller förändras på ett negativt sätt. Här gäller helt enkelt ”största möjliga miljöhänsyn, för största möjliga miljöbevarande”. Det är inget tu tal om saken att denna bok utgör ett härligt nytt grepp för hur man skall kunna verka med hänsyn till våra miljömål.
Leona Oppenheimer etablerar sig som en utomordentlig konstnär. Det är runt hennes bilder boken byggs upp. Det passar ju i Halmstad med omnejd, där så många stora konstnärer haft sitt ursprung och sin gärning genom åren. Om Värmland är landskapet med så många stora författare, så är Halland landskapet med så många stora konstnärer.
Boken är en hit. Tre ärtor från Laholm skjuter skarpt. Boken måste ut till en vid läsekrets; skolor, bibliotek, miljöorganisationer och, kanske viktigast, folk i gemen.

Hänvisning: ISBN 978-91-977922-0-2.
Nils-Axel Mörner