Text, bild och form

MacMedia arbetar med text, bild och form. Oavsett om det gäller marknadsföring, reklam, information eller ren dokumentation så har text, bild och form stor betydelse. MacMedia hjälper dig att paketera ditt budskap för att nå det resultat du vill.

Text

Text är ord. Vackra ord. Fula ord. Tänkvärda ord. Orden är viktiga budbärare. Tusen ord… kan berätta väldigt mycket.

Genom att lägga ihop ord, helst rätt ord i rätt ordning, kan du snickra ihop ett budskap. Det kan röra sig om marknadsföring och reklam, information eller annan kommunikation. Men hur lätt är det? MacMedia har erfarenhet av många ord, ord som kan bli till små, korta, slagfärdiga texter och ord som blir till långa, innehållsrika, flersidiga reportage. Texterna kan handla om allt från hälsa, choklad och utflyktsmål till ergonomi, byggställningar och näringsliv. Behöver du hjälp att se över dina texter kan MacMedia hjälpa dig. Ibland behövs det någon utifrån som sorterar bland alla ord för att få fram rätt budskap.

Bild

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord…

Bilder är viktiga. Hur kul är t ex en webbplats utan några bilder alls? Försök att marknadsföra dig utan bilder. Det blir svårt – och tråkigt. Oavsett vad du vill förmedla, om du vill sälja en produkt eller tjänst så är bilden viktig. Välj rätt bild för att få rätt känsla!

I digitalkamerans tid är vi många som tar egna bilder. Det blir bra i många fall, men inte alltid. Hur bra är du på att ta bilder? Komponerar du bilden rätt? Står du lagom långt ifrån objektet? Har du rätt ljus? Ibland är det viktigt att ställa in kameran rätt, ibland räcker det med att ta med automatik, det beror på under vilka förhållanden du tar bilden. Man kan ha tur, men ibland krävs skicklighet.

När bilden väl är tagen kanske den behöver beskäras, ljusas upp, retuscheras och sparas om i rätt format och med rätt upplösning. Har du koll på allt detta? Behöver du hjälp med bilder så har MacMedia erfarenhet, inte som en proffsfotograf, men tillräckligt för att kunna använda bilderna i tryck och på webb. MacMedia fotograferar och gör bildbehandling. Många års fotograferande gör att det även finns en del bilder i arkivet. I MacMedias nätverk finns även tillgång till proffsfotograf.

Form

Kombinera text och bild. Lek med färg och typsnitt. Kunskap om text, bild och form kan skapa tydliga budskap! Samarbetet är viktigt. Formgivning handlar om att kombinera text och bild med alla andra medel som står till buds, som t ex färger, typsnitt och illustrationer. MacMedia formger ditt budskap för bästa effekt i din marknadsföring och kommunikation.