Om MacMedia

Kommunikation och grafisk produktion är den röda tråden i MacMedias verksamhet. Här produceras innehåll och form för reklam och marknadsföring, såväl stort som smått, print och digitalt. Under många år har tidningsproduktion varit den största delen av verksamheten.

Kunderna är företag och organisationer som vill ha personlig service och någon att vända sig till med det mesta som har med text, bild och form att göra. Kontaktnätet i branschen är stort och MacMedia sköter alla nödvändiga kontakter.

MacMedia startades av Ulrika Träff 1994 och är sen 2014 en del av MediaTräff AB.